Menu
Licznik odwiedzin
262892
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszytkie
8
72
80
249634
17049
13622
262892

Udział w konkursach

Udział w konkursachP5290552 P5290553

P5290539 P5290540

P5290537 P5290538

P5290535 P5290536

P5290533 P5290534

P5290531 P5290532

P5290529 P5290530

P5140171 P5290554

P5140166 P5140169

P5140162 P5140165

P5140158 P5140160
P5130157 P5130155

CCF20130218 00000CCF20130228 00000CCF20130208 00002CCF20130208 00004CCF20130208 00003CCF20130208 00000 CCF20130208 00001

p5210323 p5210335

p5210332 p5210331

p5210330 p5210329

p5210328 p5210327

p5210326 p5210325

   
p1050133 p1050135

 p5120137


 

 

  

p3300166 p3300167
p4070191 p4070190

dzie babci  motyle 018 

dzie babci  motyle 017 dzie babci  motyle 019

p2010006 p2010007

 

      ROK SZKOLNY
        2013/2014

 
RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE

DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE *
( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym)

RAPORT ZA OKRES OD września 2012.r. DO czerwca 2013r.

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Pełna nazwa szkoły/placówki

Przedszkole Nr 186 „Mieszkańcy Łąki"

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport

Adres

Osiedle Stare Żegrze 55, 61-249 Poznań

Gmina

Powiat

Telefon

Adres mailowy szkoły

Adres mailowy koordynatora

Strona www

Imię i nazwisko dyrektora

Imię i nazwisko koordynatora

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

1. nauczyciele:

2. rodzice:

3. uczniowie:

4. pracownicy niepedagogiczni:

5. inne osoby:

Data podjęcia uchwały

o przystąpieniu do projektu

1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.

Opis powinien zawierać wyniki diagnozy oraz opis narzędzi za pomocą, których dokonano diagnozy.

Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

Wpisać plan działań na dany rok wraz z listą osób odpowiedzialnych za realizację planu. Ten punkt można pominąć, jeśli dołączą Państwo do raportu plan w formie załącznika.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

Każda nauczycielka przez cały rok poprzez pogadanki, zajęcia tematyczne, zabawę zwracała uwagę na konieczność kulturalnego zachowywania się przy stolę. Nauczycielki systematycznie realizowały założenia programowe podczas zajęć dydaktycznych. Przez cały rok szkolny nauczycielki stwarzały warunki do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez: organizowanie zabaw ruchowych, terenowych, badawczych w ogrodzie przedszkolnym, organizowanie różnorodnych zabaw porannych, ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnych pomocy i metod, organizowanie zabaw i gier sportowych na powietrzu, Propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, prezentacja różnych artykułów o tematyce zdrowotnej w kąciku promocji zdrowia. Udział w akcjach i programach edukacyjnych: „Kubusiowi przyjaciele przyrody", „Czyste powietrze wokół nas", „Akademia bezpiecznego przedszkolaka", „Biedronka z muchomorem grają w szachy rano i wieczorem" – logopedyczne zabawy z głoskami", „Akademia zdrowego przedszkolaka"; przeprowadzono przesiewowe badania logopedyczne – przez logopedę, we wszystkich grupach wiekowych.

Monitoring podjętych działań.

Podjęte działania wynikające z planu monitorowano w następujący sposób:

- wszystkie zrealizowane zewnętrzne programy zakończono raportem;

- działania realizowane podczas codziennych zajęć, uroczystości okazjonalnych, wycieczek i wyjazdów, uwieczniono w postaci zdjęć.

Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

Opisać krótko, w jaki sposób przeprowadzono ewaluację podjętych działań, kto był za nią odpowiedzialny i jakie wyciągnięto wnioski z ewaluacji.

Podpis dyrektora: Podpis koordynatora szkolnego:

........................................ ............................................................

.............................................................................................................

miejscowość, data


P3041436 P3041438
P3041441 P3041444
P3041443

© Przedszkole nr 186 w Poznaniu