Menu
Licznik odwiedzin
262885
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszytkie
1
72
73
249634
17042
13622
262885

20 lat z historii Przedszkola nr 186 w Poznaniu

                                                    

W dniu 22 lutego1988 roku Aktem założycielskim powołane zostaje do istnienia Przedszkole nr 186 w Poznaniu z siedzibą na Osiedlu Stare Żegrze 55 w pomieszczeniach zaadoptowanych z 2 mieszkań w bloku mieszkalnym.

Pierwszym dyrektorem Placówki zostaje pani mgr Grażyna Bilińska -Białek pełniąca swoją funkcję do 1998r. Dzieci uczęszczają do 3 grup wiekowych, zatrudnione są 4 nauczycielki oraz 5 pracowników personelu obsługowego.

                                         

 Już w maju 1988r zostają zaproszeni Rodzice na pierwszą Uroczystość z okazji Dnia Matki.

              

Wraz z przybywającymi rokrocznie do Przedszkola dziećmi wzrastają potrzeby lokalowe.
Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Henryka Szymczaka udaje się utworzyć w pomieszczeniach salki katechetycznej oddział dla dzieci rodziców niepracujących funkcjonujący do dnia dzisiejszego.
                                              
 
   
Dzieci miały stworzoną możliwość zabawy w salach dydaktycznych, korzystały z osiedlowego placu zabaw, wyjeżdżają na wycieczki po najbliższej okolicy. W latach 1996/1997/1998 r. podczas urlopu zdrowotnego pani Dyrektor G. Bilińskiej-Białek funkcję pełniącego obowiązki dyrektora przejęła Pani mgr Jolanta Olędzka.

                            


W latach 1998-2003 stanowisko dyrektora Przedszkola powierzone zostało Pani mgr Pauli Dąbrowskiej.

 

Przedszkole skupiało wówczas również dzieci w 4 grupach wiekowych umożliwiając im wszechstronny rozwój poprzez udział w wycieczkach tematycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi, nawiązana została współpraca ze Szkołą Podstawową nr 50 oraz Przedszkolem nr 126.

                                     

Dzieci chętnie uczestniczyły tez w różnych konkursach i prezentowały przedstawienia np. "Wesoła Ludwiczka", „Jarzębinka", „Tabor cygański" i wiele innych otrzymując za swoje osiągnięcia liczne dyplomy.

                                     


Kolejnym dyrektorem Przedszkola nr 186 w latach 2003-2006 była Pani mgr Iwona Kruszona.

  

 Nadal Placówki miała na celu rozwijanie indywidualnych cech osobowościowych uczęszczających do niego dzieci. Wprowadzona zostaje praca dydaktyczna ze wszystkimi grupami „Sojuszem metod" umożliwiającym nabywanie łatwości w przyswajaniu umiejętności wdrażania do pisania i czytania. W celu polepszenia warunków bytowych dzieci nawiązana zostaje współpraca z Osiedlowym Domem Kultury POLAN STO gdzie dzieci mają możliwość korzystania z dużej Sali podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz prezentowania swoich występów dla Rodziców przygotowanych na Uroczystości Przedszkolne.

Liczne spotkania z aktorami, wycieczki poza teren Przedszkola pozostały na długo w pamięci ich uczestników.
  


              Od roku 2006 funkcję dyrektora pełni mgr Alina Pilarczyk.

                               

Nadal utrzymana została współpraca ze Szkołą Podstawową nr 50 przejawiająca się udziałem zarówno w lekcjach tematycznych przygotowywanych dla dzieci z grup „O" jak i prezentacjami przedstawień przedszkolnych z okazji np. Świąt Bożego Narodzenia, Powitania Wiosny, Pożegnania Jesieni.

 

Ponadto nawiązana została Współpraca z Przedszkolem nr 9 owocująca wspólnymi występami, udziałem w Festynach.

 

 
                                             
W celu wzbogacania wiedzy, wyrabiania nawyków czytelniczych dzieci 5 i 6 letnie uczestniczą w Lekcjach Bibliotecznych w Bibliotece na Os. Oświecenia oraz na Oś. Polan.

         

Cyklicznie odbywają się Spotkania z Biurem Koncertowym prezentującym różne gatunki muzyki jak i Spotkania z Klubem Prosynfoniki dla dzieci 6 letnich.

Z inicjatywy pracujących w Przedszkolu nauczycieli redagowana jest gazetka dla Rodziców i dzieci „Biedroneczka-wiadomości z łąki". 

                                                  

© Przedszkole nr 186 w Poznaniu